Przebudowa dróg zlokalizownych w Gminie Teresin - utwardzenie dróg tłuczniem

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.150.000 euro

 

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

„PRZEBUDOWA DRÓG ZLOKALIZOWANYCH

 NA TERENIE GMINY TERESIN

- WYKONANIE PODBUDOWY TŁUCZNIOWEJ

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ przebudowa dróg tłuczeń /public/get_file.php?id=65492

Przedmiary robót /public/get_file.php?id=65492

Kosztorysy ofertowe /public/get_file.php?id=65492

Projekt ul. Brzozowa /public/get_file.php?id=65492

Projekt ul. Działkowa /public/get_file.php?id=65492

Projekt drogi w miejscowości Nowa Piasecznica /public/get_file.php?id=65492

Projekt drogi w miejscowości Pawłowice /public/get_file.php?id=65492

Projekt ul. Wesoła /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2008-03-20 12:19:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2008-05-13 09:48:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki