Przebudowa dróg zlokalizownych Gminy Teresin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.150.000 euro

 

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

Przebudowa dróg zlokalizowanych w Gminie Teresin

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ przebudowa dróg /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót drogi /public/get_file.php?id=65492

Kosztorys ofertowy drogi /public/get_file.php?id=65492

Projekt ul. Wiejska /public/get_file.php?id=65492 

Projekt ul. Leśna /public/get_file.php?id=65492

Projekt ul. Zaciszna /public/get_file.php?id=65492

Projekt ul. Piastowska i ul. Batorego /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna ul. Piastowska i ul. Batorego /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o wyborze oferty pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2008-03-17 14:06:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2008-05-16 07:51:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki