Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Teresin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 206.000 euro

 

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

"Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Teresin"

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 19.03.2008 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2008-03-13 13:24:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2008-03-26 11:27:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki