Wzmocnienie istniejącej nawierzchni na ulicy Strażackiej w miejscowości Teresin ? II etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.150.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

WZMOCNIENIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI NA ULICY STRAŻACKIEJ W MIEJSCOWOŚCI TERESIN

OD KM 0+000 DO KM 0+700 – II ETAP”

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ ul Strażacka II etap /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Tabela elementów scalonych /public/get_file.php?id=65492

Projekt część opisowa /public/get_file.php?id=65492

Projekt część rysunkowa /public/get_file.php?id=65492

Mapa poglądowa /public/get_file.php?id=65492

Rys 2 /public/get_file.php?id=65492

Rys 3 /public/get_file.php?id=65492

Rys 7 /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf

 
Wytworzył:
Michał Sowiński
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2008-02-13 15:33:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2008-04-23 14:38:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki