budowa chodnika przy drodze krajowej nr 2 Poznań – Warszawa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.278.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 2 POZNAŃ – WARSZAWA OD KM 432+255.3 DO KM 434+666.4”

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ budowa chodnika

Kosztorys ofertowy

Przedmiar robót

 

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt - część opisowa

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

Rys. 6

Rys. 7

Rys. 8

Rys. 9

Rys. 10 cz. 1

Rys. 10 cz. 2

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 04.10.07 r.

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 11.10.2007 r.

Informacja o wyborze oferty z dnia 30.10.2007 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2007-10-01 14:08:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2007-11-26 14:30:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki