Docieplenie Gimnazjum w Teresinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.278.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

DOCIEPLENIE ŚCIAN ORAZ PRZEBUDOWA DACHÓW

W BUDYNKU GIMNAZJUM W TERESINIE

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ docieplenie gimnazjum

Przedmiar docieplenie gimnazjum

Tabela elementów scalonych docieplenie

Specyfikacja techniczna

BIOZ

PROJEKT

Część opisowa

Rys 2

Rys 3

Rys 4

Rys 5

Rys 6

Rys 7

Rys 12

Rys 13

Rys 15

Rys 16

Rys 18

Projekt instalacja odgromowa

Rys 1 - instalacja odgromowa

Kosztorys nakładczy instalacja odgromowa

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 17.10.2007 r. 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 20.11.2007 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Sprostowanie do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2007-09-14 08:20:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2007-11-29 14:49:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki