Przebudowa drogi w miejscowości Elżbietów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.278.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ELŻBIETÓW OD KM 0+000 DO KM 1+622,20”

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ droga Elżbietów

Przedmiar robót droga Elżbietów

Tabela elementów scalonych

Specyfikacja techniczna wykonania robót

Wykaz załączników technicznych do specyfikacji

Projekt drogowy

Rys nr 2-1

Rys nr 2-2

Rys nr 2-3  

Rys nr 2-4

Rys nr 3

Zmiana w projekcie - rys nr 2-4 projekt zagospodarowania terenu

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 03.09.2007 r.

Informacja o wyborze oferty z dnia 11.09.2007 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2007-08-17 11:36:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2007-10-01 16:04:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki