Wzmocnienie nawierzchni drogi w miejscowości Paprotnia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.278.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

WZMOCNIENIE ISTNIEJĄCEJ DROGI ŻUŻLOWEJ NA DZIAŁCE NR 3906W MIEJSCOWOŚCI PAPROTNIA OD DROGI KRAJOWEJ NR 2 DO MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE

OD KM 0+016 DO KM 2+143 – I ETAP”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ droga Pawłowice

Specyfikacja techniczna

Przedmiar robót

Tabela elementów scalonych

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt wzomcnienia cz 1

Projekt wzmocnienia cz 2

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Plan sytuacyjno - wysokościowy 1 

Plan sytuacyjno - wysokościowy 2 

Plan sytuacyjno - wysokościowy 3

Plan sytuacyjno - wysokościowy 4

Plan sytuacyjno - wysokościowy 5

Plan sytuacyjny 1

Plan sytuacyjny 2

Plan sytuacyjny 3

Plan sytuacyjny 4

Plan sytuacyjny 5

Plan sytuacyjny 6

Plan zagospodarowania 1

Plan zagospodarowania 2

Plan zagospodarowania 3

Plan zagospodarowania 4

Plan zagospodarowania 5

Przekroje poprzeczne

Projekt podłużny

Projekt stałej organizacji ruchu

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 25.07.07

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2007-07-12 16:06:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2007-08-29 15:51:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki