Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwików

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.278.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

W MIEJSCOWOŚCI LUDWIKÓW”

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ budowa wodociągu Ludwików

Kosztorys nakładczy

Tabela elementów scalonych

Specyfikacja techniczna

PROJEKT

Projekt budowlany

Rys 1

Rys 2

Rys 3

Schemat węzłów

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 17.07.2007 r.

Informacja o wyborze oferty z dnia 30.07.07 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2007-07-02 15:20:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2007-08-22 16:06:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki