Wzmocnienie nawierzchni na ul. Strażackiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 86-138-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

WZMOCNIENIE ISNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI NA ULICY STRAŻACKIEJ W MIEJSCOWOŚCI TERESIN OD KM 0+000 DO KM 0+665 – I ETAP”

 

Ogłoszenie o wszczęciu posępowania

Ogłoszenie o zamówieniu  

SIWZ ul. Strażacka

Przedmiar robót ul. Strażacka

Tabela elementów scalonych  

Projekt drogowy

Informacja o unieważnieniu postępowania

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2007-06-06 15:41:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2007-06-21 14:06:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki