Rozbiórka sal sportowych zlokalizowanych przy al. XX - lecia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

ROZBIÓRKA BUDYNKU SAL SPORTOWYCH Z ZAPLECZEM SOCJALNYMZLOKALIZOWANYM PRZY AL. XX-LECIA 32 W TERESINIE”

Roboty budowlane

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu  

SIWZ rozbiórka sal

Przedmiar robót 

Tabela elementów scalonych

PROJEKT

Część opisowa

Opis do inwentaryzacji

Elewacja od strony ulicy i boiska

Przekrój A-A

Rzut piwnic

Rzut przyziemia

Plan zagospodarowania 1

Plan zagospodarowania 2

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 06.06.2007 r. 

Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 13.06.2007 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 15.06.2007 r.

Informacja o wyborze oferty z dnia 28.06.2007 r.

Ogłoszenie o zawarciu umowy z dnia 10.07.2007 r. 

 

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2007-06-05 15:28:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2007-07-10 14:11:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki