Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Szymanowie - I etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości powyżej 60 000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZYMANOWIE – I ETAP

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ rozbudowa i przebudowa budynku OSP 

Przedmiar robót OSP

Tabela elementów scalonych OSP 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

PROJKET BUDOWLANY

Dach projekt

Elewacje inwentaryzacja 1

Elewacje inwentaryzacja 2

Elewacje projekt 1

Elewacje projekt 2

Opis OSP do planu zagospodarowania

Opis techniczny, informacja bezpieczeństwa

Plan zagospodarowania

Podciąg 3 - 1

Podciąg 3 - 2

Podciąg żelbetowy 1

Podciąg żelbetowy 2

Przekroje inwentaryzacja

Przekrój A - A

Przekrój B - B

Przekrój C - C

Rzut przyziemia - konstukcja

Rzut przyziemia - inwentaryzacja

Rzut przyziemia - projekt

Więźba dachu - projekt

Zbrojenie słupów

Zestawienie stolarki

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 21.06.2007 r.

Informacja o wyborze oferty z dnia 06.07.2007 r. 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2007-06-01 14:42:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2007-08-09 15:07:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki