Docieplenie budynku Gimnazjum w Teresinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości powyżej 60 000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

DOCIEPLENIE ŚCIAN ORAZ PRZEBUDOWA DACHÓW

W BUDYNKU GIMNAZJUM W TERESINIE”

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ docieplenie budynku Gimnazjum

Specyfikacja techniczna

Przedmiar robót

Projekt budowlany - instalacja odgromowa

Kosztorys nakładczy - instalacja odgromowa  

Rys. nr 1

Tabela elementów scalonych

Bioz

PROJEKT BUDOWLANY

Część opisowa 

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

Rys. 6

Rys. 7

Rys. 12

Rys. 13

Rys. 15

Rys. 16

Rys. 18

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 23.05.2007 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2007-05-18 12:35:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2007-06-21 14:08:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki