Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szymanowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości powyżej 60 000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZYMANOWIE

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ termomodernizacja SP w Szymanowie

Przedmiar robót

Tabela elementów scalonych

Specyfikacja techniczna

Rys nr 1  

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 23.05.2007 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2007-05-18 10:55:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2007-06-21 14:08:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki