Utwardzenie nawierzchni na drodze w m-ci Pawłówek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DROGI GRUNTOWEJ

W MIEJSCOWOŚCI PAWŁÓWEK”

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu  

SIWZ utwardzenie nawierzchni

PROJEKT

Część opisowa

Specyfikacja techniczna

Przedmiar robót  

Część rysunkowa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2007-05-16 17:25:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2007-06-15 13:04:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki