Budowa hali sportowej przy SP w miejscowości Budki Piaseckie - II etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości powyżej 60 000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Budki Piaseckie - II etap"

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ budowa hali w Budkach Piaseckich

Przedmiar robót - roboty budowlane

Przedmiar robót - branża elektryczna

Przedmiar robót - branża sanitarna

Tabela elementów scalonych budowa hali w Budkach Piaseckich

KOSZTORYSY NAKŁADCZE

Kosztorys nakładczy - branża sanitarna

Kosztorys nakładczy - branża elektryczna

PROJEKT BUDOWLANY

Część opisowa

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

Rys. 6

Rys. 8

Rys. 1-18

Rys. 1-18A

Rys. 1K

Rys. 2

Rys. 2K

Rys. 3

Rys. 3K

Rys. 4

Rys. 8

Rys. 10

Rys. 11

Rys. 12

Rys. 13

Rys. 14

RYSUNKI UZUPEŁNIAJĄCE

Część opisowa

Rys. 1

Rys. 2

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Specyfikacja techniczna - branża budowlana

Specyfikacja techniczna - branża sanitarna

Specyfikacja techniczna - branża elektryczna

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 23.05.2007 r.

Informacja o wyborze oferty z dnia 28.06.2007 r. 

Ogłoszenie o zawarciu umowy z dn. 01.08.2007 r.

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2007-05-08 11:48:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2007-08-01 15:27:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki