Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości powyżej 60 000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"UTWARDZENIE TŁUCZNIEM NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY TERESIN"

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ utwardzenie dróg tłuczniem

Tabela elementów scalonych utwardzenie dróg tłuczniem

 

PROJKET BUDOWLANY

Część opisowa  

Specyfikacje techniczne

Część kosztorysowa

Część rysunkowa

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 07.05.2007 r.

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 23.05.2007 r.

Informacja o wyborze oferty z dnia 02.07.07 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 01.08.2007 r.

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2007-04-25 15:15:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2007-08-01 15:51:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki