Budowa sieci wodociągowej na ul. Spacerowej w miejscowości Paprotnia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ulicy Spacerowej

w miejscowości Paprotnia"

Roboty budowlane

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ budowa sieci wodociągowej

 

PROJEKT BUDOWLANY

Część opisowa wraz z rysunkami

Rys. nr 3 mapa sytuacyjno-wysokościowa

Przedmiar robót i tabela elementów scalonych

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 07.05 2007 r.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2007-04-24 13:53:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2007-06-01 14:16:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki