Urządzenie działki o nr. ewid.318/12

O G Ł O S Z E N I E O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

URZĄDZENIE DZIAŁKI O NR EWIDENCYJNYM 318/12 ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. RYNKOWEJ W TERESINIE WRAZ Z UTWARDZENIEM DROGI DOJAZDOWEJ

Roboty budowlane

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ urządzenie działki o nr. ewid. 318/12

Przedmiar robót i tabela elementów scalonych

 

PROJEKT BUDOWLANY

Część opisowa projektu oraz Specyfikacja Techniczna

Plan zagospodarowania - cz. opisowa

Plan zagospodarowania - cz. rysunkowa

Ogrodzenie - widok i rzut

Ogrodzenie - przekrój A-A, B-B

Brama wjazdowa - rzut

Brama wjazdowa - widok

Droga - przekrój

 

Modyfiakcja treści SIWZ z dnia 30.04.2007 r.

Przedmiar robót i tabela elementów scalonych z dnia 30.04.2007 r.  

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 07.05.2007 r.

Przedmiar robót i tabela elementów scalonych z dnia 07.05.2007 r.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2007-04-19 07:48:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2007-05-28 15:14:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki