Remont i przebudowa stażnicy OSP

O G Ł O S Z E N I E O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości powyżej 60 000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: inwestycje@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZYMANOWIE ? I ETAP?

ROBOTY BUDOWLANE

 

Ogłoszenie o przetargu 

SIWZ - remont i przebudowa budynku strażnicy OSP w Szymanowie IZ 3410-4-07

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

PRZEDMIARY ROBÓT

Przedmiar robót - branża budowlana IZ 3410-4-07

Przedmiar robót - branża instalacyjna IZ 3410-4-07

Przedmiar robót - instalacje elektryczne IZ 3410-4-07

PROJEKTY BUDOWLANE

Opis strażnicy OSP

Projekt zagospodarowania działki

Opis projektu zagospodarowania

Opis techniczny, informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - branża budowlana

Elewacje inwentaryzacja

Elewacje inwentaryzacja1

Elewacje projekt

Elewacje projekt1

Fundamenty projekt

Rzut przyziemia inwentaryzacja

Rzut przyziemia - konstrukcja projekt

Rzut przyziemia projekt

Przekroje inwentaryzacja

Przekrój A-A projekt

Przekrój B-B projekt

Przekrój C-C projekt

Zbrojenie słupów projekt

Podciąg żelbetowy 1

Podciąg żelbetowy 2

Podciąg żelbetowy 3-1

Podciąg żelbetowy 3-2

Więźba dachu - projekt

Dach - projekt

Zestawienie stolarki - projekt

PROJEKTY ELEKTRYCZNE

Instalacja elektryczna - projekt

PROJEKTY WOD - KAN

Opis techniczny instalacji

Aksonometria instalacji wodociągowej

Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej

Rzut instalacji sanitarnych

 

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 24.04.2007 r. 

 

 

 

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2007-03-15 14:02:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2007-04-24 13:44:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki