Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Udzielanie informacji publicznej na wniosekWymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej. Druk do pobrania

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

I. Ustala się odpłatność (pokrywająca koszty sporządzenia) w wysokości:

  1. 0.30 zł za jedną wykonaną  jednostronną kopię lub wydruk czarno-biały w formacie A4
  2. 0.40 zł za jedną wykonaną  dwustronną kopię lub wydruk czarno-biały w formacie A4
  3. 0.50 zł za jedną wykonaną  jednostronną kopię lub wydruk czarno-biały w formacie A3
  4. 0.60 zł za jedną wykonaną  dwustronną kopię lub wydruk czarno-biały w formacie A3

II. Wprzypadku, gdy informacja publiczna udostępniana jest na elektronicznym nośniku informacji (płyta CD/DVD) stanowiącym własność Urzędu ustala się odpłatność w wysokości 4,50 zł za jeden nośnik

III. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych przesyłką kurierską - według cennika usług firm świadczących usługi kurierskie.

IV. Za przesłanie kopii dokumentów lub wydruków, a także elektronicznych nośników informacji drogą pocztową pobierasie opłatę ustaloną według cennika usług pocztowych Poczty Polskiej SA

V. W przypadku udostępnienia informacji publicznej w formie faxu ustala się odpłatność w wysokości:

  • strefa miejscowa za 1 stronę - 2.50 zł
  • strefa zamiejscowa za 1 stronę - 3.60 zł
  • za granicę za 1 stronę - 6.00 zł

VI. Nie pobiera się opłaty za udostępnianie informacji publicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

VII. Zwrotu poniesionych kosztów mozna żądać także w przypadku, gdy wnioskodawca żąda udostępnienia informacji przekształconej. Wówczas do opłat określonych w pkt. I-V koszty, które zostaną poniesione z tytułu przekształcenia udostępnianej informacji. Koszt jednej godziny pracownika  przy przygotowywaniu do udostępnioenia informacji przekształconej ustala sie na 20 zł, przy czym każda następna godzina uważana jest za pełną.

VIII. W przypadku gdu dodatkowy koszt udostępnienia informacji publicznej nie przekracza 1 zł odstępuje się od pobrania opłaty.


Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat organizacyjny

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2012-08-03 12:02:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2012-08-03 12:44:30)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki