Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego

O G Ł O S Z E N I E O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości powyżej 60 000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: inwestycje@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

?Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego w kwocie 7.139.000,00 PLN?

Usługa

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ kredyt inwestycyjny 

Załączniki do SIWZ kredyt inwestycyjny 

Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 06.03.2007 r.

 

Załączniki do wyjaśnienia i modyfikacji treści SIWZ z dnia 06.03.2007 r. 

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 07.03.2007 r. 

Wyjaśnienie z dnia 13.03.2007 r. 

Wyjaśnienie teści SIWZ z dnia 15.03.2007 r. 

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2007-02-23 16:13:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2007-05-04 10:11:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki