Dostawa samochodu osobowego dla UG

O G Ł O S Z E N I E O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: inwestycje@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

„DOSTAWA JEDNEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU SEDAN (Z SILNIKIEM BENZYNOWYM DO PRZEWOZU 5 OSÓB) – DLA POTRZEB URZĘDU GMINY W TERESINIE”

DOSTAWA

 

Ogłoszenie o wszęciu postępowania 

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ dostawa samochodu dla UG 

Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 30.01.07 r. 

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2007-01-24 15:47:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2007-02-19 13:46:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki