Nabory i konkursy

 

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze pdf

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie pdf

Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacj pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH pdf


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W   URZĘDZIE  GMINY TERESIN (REFERAT FINANSÓW)

 

Ogłoszenie pdf

 


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TERESIN O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY SENIORÓW GMINY TERESIN

 

Ogłoszenie pdf

 


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko ekodoradcy zatrudnionego w ramach

realizacji projektu pod nazwą „Mazowsze bez smogu”.

Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin

Ogłoszenie o naborze pdf

 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole  ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych

Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin

Ogłoszenie o naborze pdf

 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Teresin w Referacie Finansów

Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin

Ogłoszenie o naborze pdf

 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Teresin (dwa etaty w Referacie Finansów)

Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin

Ogłoszenie o naborze pdf

Informacja o wynikach naboru pdf


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie, ul. Szkolna 35

Ogłoszenie o naborze pdf

Informacja o wynikach naboru pdf

 


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie, Al. Ks. Druckiego-Lubeckiego, 96-515 Teresin

Ogłoszenie o naborze pdf

Informacja o wynikach naboru pdf

 


 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansów.

Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin

Ogłoszenie o naborze pdf

Informacja o wynikach naboru pdf

 

 


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko ekodoradcy zatrudnionego w ramach

realizacji projektu pod nazwą „Mazowsze bez smogu”.

Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin

Ogłoszenie o naborze pdf

 


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze d/s windykacji.

Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin

Ogłoszenie o naborze pdf

 

Informacja o wynikach naboru pdf


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze d/s dowodów osobistych.

Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin

Ogłoszenie o naborze pdf

,Informacja o wynikach naboru pdf


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko inspektora d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin

Ogłoszenie o naborze pdf

,Informacja o wynikach naboru pdf


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko specjalisty ds. energetycznych.

Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin

Ogłoszenie o naborze pdf

Informacja o wynikach naboru pdf


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni, ul. Sochaczewska 10, 96-515 Teresin

Ogłoszenie o naborze pdf

Informacja o wynikach naboru pdf


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Budkach Piaseckich, Budki Piaseckie 17, 96-516 Szymanów

Ogłoszenie o naborze pdf

Informacja o wynikach naboru pdf


DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie ul. Zielona 18

ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze
ZASTĘPCY DYREKTORA
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TERESINIE

Ogłoszenie o naborze pdf

Kwestionariusz kandydata pdf

Zarzadzenie 11/2022 pdf

Regulamin naboru pdf

Informacja o wynikach naboru pdf


Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje

kandydatów na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie

Ogłoszenie o naborze pdf


Ogłoszenie Wójta Gminy Teresin o naborze na wolne kierownicze  stanowisko urzędnicze –

Pełnomocnika Wójta ds. oświaty

Ogłoszenie o naborze pdf

Oświadczenie kandydata - RODO pdf

Kwestionariusz kandydata do zatrudnienia pdf

Informacja o wynikach naboru pdf


Ogłoszenie Wójta Gminy Teresin o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze –

Kierownika Referatu Organizacyjnego

Ogłoszenie o naborze pdf

Oświadczenie kandydata - RODO pdf

Kwestionariusz kandydata do zatrudnienia pdf

Informacja o wynikach naboru pdf


Ogłoszenie

Wójt Gminy Teresin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

inspektor ds. zarządzania energią w gminie 

w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Teresin, ul. Zielona 20,  96-515 Teresin

Ogłoszenie o naborze pdf


Ogłoszenie o konkursie

na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni, ul. Sochaczewska 10, 96-515 Teresin

Ogłoszenie o konkursiepdf

Informacja o wynikach postępowaniapdf


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Teresinie:

referent ds. administracyjnych

Ogłoszenie o naborzepdf

Zmiana ogłoszenia o naborze pdf

Lista kandydatów spełniających wymagania formalnepdf

Informacja o wynikach naboru pdf


OGŁOSZENIE

Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie

o naborze na kierownicze stanowisko zastępcy  dyrektora

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie

Ogłoszenie o naborze pdf

Zarządzenie Dyrektora GZGK pdf

Regulamin naboru pdf

Informacja o wynikach naboru pdf


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 w Referacie ds. Obywatelskich

Ogłoszenie o naborze pdf

Informacja o wynikach naboru pdf

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Teresinie:

referent ds. finansowych

 

Ogłoszenie o naborze pdf

Informacja o kwalifikacji do II etapu naboru pdf

Informacja o wynikach naboru pdf

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Teresinie:

referent ds. administracyjnych

 

Ogłoszenie o naborze pdf

Informacja o kwalifikacji do II etapu naboru pdf

Informacja o wynikach naboru pdf


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 w Referacie Finansów

Ogłoszenie o naborze pdf

Informacja o wynikach naboru pdf


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:

podinspektor w Referacie Finansów

Ogłoszenie o naborze pdf

Informacja o wynikach naboru pdf


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:

referent w Referacie Inwestycji

Ogłoszenie o naborze pdf

Informacja o wynikach naboru pdf


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:

kierownik Referatu Inwestycji

Ogłoszenie o naborze pdf

Informacja o wynikach naboru pdf [256kB]


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:

kierownik referatu Mienia i Środowiska

Ogłoszenie o naborze pdf

Informacja o wynikach naboru pdf


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:

inspektor ds. zarządzania energią w gminie

Ogłoszenie o naborze pdf

Informacja o wynikach naboru pdf


Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze:

Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie

Ogłoszenie o konkursie pdf

Informujemy, że konkurs został zakończony


Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w wymiarze 1/1 etatu w referacie finansów

Ogłoszenie o naborze pdf

Wynik naboru pdf


Ogłoszenie o konkursie na kandydata

na dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego

w Teresinie

Ogłoszenie o konkursie pdf

Wyniki naboru pdf


Ogłoszenie o konkursie na kandydata

na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika

w Szymanowie

Ogłoszenie o konkursie pdf

Wyniki naboru pdf


Ogłoszenie o konkursie na kandydata

na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina

w Budkach Piaseckich

Ogłoszenie o konkursie pdf

Wyniki naboru pdf


Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko

urzędnicze: pełnomocnik ds. informacji niejawnych

w Urzędzie Gminy Teresin

Ogłoszenie o naborze pdf

Informacja o wynikach naboru pdf


Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko

urzędnicze w wymiarze 1/2 etatu w referacie finansów

w Urzędzie Gminy Teresin

Ogłoszenie o naborze pdf

Informacja o wynikach naboru pdf


Ogłoszenie o naborze na stanowisko

d/s ewidencji ludności

w Urzędzie Gminy Teresin

Ogłoszenie o naborze pdf

Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji pdf

Informacja o wynikach naboru pdf


Ogłoszenie o naborze na stanowisko

d/s ewidencji ludności

w Urzędzie Gminy Teresin

Ogłoszenie o naborze pdf

Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji pdf

Informujemy, że nabór nie został rozstrzygnięty


Ogłoszenie o naborze na stanowisko

podinspektora w Referacie Finansów

w Urzędzie Gminy Teresin

 

Ogłoszenie o naborze pdf

Informacja o wynikach naboru pdf


Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Kierownika Referatu Inwestycji

w Urzędzie Gminy Teresin

Ogłoszenie o naborze pdf

Informacja o wynikach naboru pdf


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Kierownika Referatu Mienia i Środowiska

w Urzędzie Gminy Teresin

Ogłoszenie o naborze pdf

Informacja o wynikach naboru pdf


Trzecie ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta

  w Szkole Podstawowej w Paprotni

Ogłoszenie o naborze pdf

Informacja o wynikach naboru pdf


Drugie ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta

  w Szkole Podstawowej w Paprotni

Ogłoszenie o naborze pdf

Informacja o wyniku naboru pdf


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta

  w Szkole Podstawowej w Paprotni

Ogłoszenie o naborze pdf

Informacja o wyniku naboru pdf


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Teresinie

Ogłoszenie o naborze pdf

Informacja o wynikach naboru pdf


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora

  w Urzędzie Gminy Teresin

Ogłoszenie o naborze pdf

Informacja o wynikach naboru pdf


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta

  w Szkole Podstawowej w Paprotni

Ogłoszenie o naborze pdf

Informacja o wyniku naboru pdf


Wójt Gminy Teresin


ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie

Ogłoszenie o konkursie pdf

Informacja Wójta Gminy Teresin o wynikach konkursu pdf

Informacja o wynikach konkursu pdf


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych

  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Teresinie

Ogłoszenie o naborze pdf

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne pdf

Informacja o wynikach naboru pdf


Ogłoszenie o naborze  na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego

w Referacie Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Urzędu Gminy Teresin

 

Ogłoszenie o naborze pdf

Informacja o wynikach naboru pdf


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta w Referacie Organizacyjnym -

  Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy Teresin

 

Ogłoszenie o naborze pdf

Informacja o wynikach naboru PDF


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta ds. kadrowo-płacowych

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Teresinie

 

 

Ogłoszenie o naborze pdf

Informacja o wynikach naboru pdf

 

 

 


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta w Zespole

 ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Teresin

Ogłoszenie o naborze pdf

Informacja o wynikach naboru pdf

 


Ogłoszenie o naborze  na wolne stanowiska urzędnicze

w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Teresinie

Ogłoszenie o konkursie       pdf

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne pdf

Sprostowanie pdf

Informacja o wynikach konkursu pdf


 

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie

Ogłoszenie o konkursie  pdf

Zarządzenie Wójta Gminy Teresin pdf

Informacja o wyniku konkursu pdf

      IIIIII


Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko

Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie

Ogłoszenie o naborze pdf

Informacja o wynikach naboru pdf


Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Ogłoszenie o naborzepdf

Informacja o wynikach naborupdf


Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko

Dyrektora Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Szymanowie

 

Zarządzenie Wójta Gminy Teresin pdf

Ogłoszenie o konkursie pdf


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

podinspektora d/s gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Teresin

Ogłoszenie o naborze pdf

Informacja o wynikach naboru pdf


 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

sekretarza szkoły w wymiarze 1 etatu w Szkole Podstawowej w Paprotni

Ogłoszenie o naborze pdf

Lista kandydatów spelniających wymogi formalne pdf

 


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Teresinie

Ogłoszenie o konkursie pdf

 


Ogłoszenie o naborze na wolne

stanowisko Podinspektora

w Referacie Inwestycji

 

Ogłoszenie o naborze pdf

Wójt Gminy Teresin informuje, że w naborze na stanowisko podinspektora w Referacie Inwestycji wpłynęła jedna aplikacja spełniająca wymogi formalne.  Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie sie 25 maja 2009 r. o godz. 10.00.

 


 

Ogłoszenie o naborze na wolne

stanowisko Podinspektora

w Referacie Finansowym

 

Ogłoszenie o naborze pdf

Wójt Gminy Teresin informuje, że w naborze na stanowisko podinspektora w Refearacie Finansów wpłynęły trzy aplikacje spełniające wymogi formalne. Rozmowy kwalifikacyjne odbęda się 22 maja 2009 r. o godz. 10.00, 12.00 i 14.00 .

 Informacja o wyniku naboru pdf


 

Ogłoszenie o naborze na wolne

stanowisko urzędnicze

w Referacie d/s Obywatelskich

Ogłoszenie o naborze pdf

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne pdf

Informacja o wynikach naboru pdf


 Ogłoszenie o naborze na stanowisko

pracownika d/s planowania przestrzennego

w Referacie Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

 

Ogłoszenie o naborze pdf

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne pdf

Informacja o wynikach naboru pdf

 


 

 

 Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Głównej Księgowej

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

 

Ogłoszenie o naborze *.pdf

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wynikach naboru /public/get_file.php?id=65492


 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

pracownika d/s planowania przestrzennego

w Referacie Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

 

Ogłoszenie o naborze 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne pdf

 

Dnia 4.02.2008r. Wójt Gminy Teresin unieważnił nabór z powodu planowanej reorganizacji.


 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

młodszej księgowej

w Referacie Finansów 

 

Ogłoszenie o naborze 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 

Informacja o wynikach naboru 


 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

pracownika d/s planowania przestrzennego

w Referacie Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

 

Ogłoszenie o naborze 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 

Informacja o wynikach naboru 

 


Ogłoszenie o naborze na stanowisko

samodzielnego referenta

w Referacie Zamówień Publicznych

 

Ogłoszenie o naborze 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 

Informacja o wynikach naboru 

 


Ogłoszenie o naborze na stanowisko

pracownika d/s planowania przestrzennego

w Referacie Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

Ogłoszenie o naborze

Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne 

Kandydat nie podjął pracy

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2006-12-11 18:25:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Tomaszewski
(2024-06-21 12:18:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki