Budowa zjazdów z drogi krajowej na drogi gminne

O G Ł O S Z E N I E O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: inwestycje@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

PRZEBUDOWA ZJAZDÓW NA DROGI GMINNE

W PASIE DROGI KRAJOWEJ NR 2 ŚWIECKO – TERESPOL

ROBOTY BUDOWLANE

 

Ogłoszenie o przetargu 

SIWZ budowa zjazdów 

Projekt budowlany budowa zjazdów 

Przedmiar robót 

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2006-11-07 11:13:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2006-12-01 11:08:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki