Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. 15 sierpnia w miejscowości Teresin

O G Ł O S Z E N I E O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: inwestycje@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA

UL. 15-SIERPNIA W TERESINIE - ROBOTY BUDOWLANE

 

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ budowa kanalizacji deszczowej

Projekt sieci kanalizacji deszczowej 

Kosztorys ofertowy budowa kanalizacji 

Specyfikacja techniczna budowa kanalizacji 

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zawarciu umowy 

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2006-10-11 14:29:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2006-11-21 09:02:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki