Przebudowa drogi przy al. XX - lecia ( dawne RSP )

O G Ł O S Z E N I E O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: inwestycje@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

PRZEBUDOWA DROGI PRZY AL. XX – LECIA W MIEJSCOWOŚCI TERESIN

ROBOTY BUDOWLANE

 

Ogłoszenie o przetargu 

SIWZ przebudowa drogi przy al. XX - lecia 

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy  

Specyfikacja techniczna

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 18.10.2006 r. 

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zawarciu umowy 

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2006-10-09 11:53:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2006-11-03 10:02:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki