Przebudowa drogi Seroki Parcela

O G Ł O S Z E N I E O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: inwestycje@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SEROKI PARCELA

O DŁUGOŚCI 1150 M- ROBOTY BUDOWLANE

 

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ - przebudowa drogi 

Przedmiar robót 

Kosztorys ofertowy 

Specyfikacja techniczna 

Załącznik graficzny do specyfikacji technicznej 

Modyfikacja treści SIWZ z dn. 11.10.06 r. 

Informacja o wyborze oferty 

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2006-10-05 14:47:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2006-11-13 12:38:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki