Projekt budowlany obwodnicy

O G Ł O S Z E N I E O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: inwestycje@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY TERESINA OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA KM 0+000 - KM 5+391”

USŁUGA

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - projekt budowlany

Dokumentacja geotechniczna

Studium techniczne obwodnicy Teresina 

Plan orientacyjny  

Plan sytuacyjny arkusz 1  

Plan sytuacyjny arkusz 2  

Plan sytuacyjny arkusz 3  

Plan sytuacyjny arkusz 4 

Plan sytuacyjny arkusz 5  

Plan sytuacyjny arkusz 6  

Profil podłuzny arkusz 1  

Profil podłuzny arkusz 2  

Profil podłuzny arkusz 3  

Profil podłuzny arkusz 4  

Profil podłuzny arkusz 5  

Profil podłuzny arkusz 6  

Proponowane przekoje normalne  

Wytyczne odwodnienia trasy arkusz 1  

Wytyczne odwodnienia trasy arkusz 2  

Ocena oddziaływania na środowisko  

Uzgodnienia i opinie  

Studium techniczne obwodnicy m - ci Teresin - Łączny arkusz 1- 2  

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zawarciu umowy 

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2006-10-03 14:21:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2007-01-04 14:59:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki