Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj

O G Ł O S Z E N I E O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: inwestycje@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

PRZEBUDOWA DROGI NR 38 W MIEJSCOWOŚCI GAJ

- ROBOTY BUDOWLANE

 

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ - przebudowa drogi 

Kosztorys ofertowy 

Specyfikacja techniczna + załącznik graficzny 

Przedmiar robót

Informacja o wyborze oferty

Informacja o terminie podpisania umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy 

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2006-10-02 21:48:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2006-10-30 15:47:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki