Przebudowa drogi gminnej Paski Stare - Gnatowice Nowe

O G Ł O S Z E N I E O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: inwestycje@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PASKI STARE – GNATOWICE NOWE

O DŁUGOŚCI 1035 M- ROBOTY BUDOWLANE

Informacja o unieważnieniu postępowania

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2006-09-21 18:39:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2006-10-05 12:52:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki