Budowa wodociągu z przyłączami w Lisicach i Paprotni

O G Ł O S Z E N I E O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: inwestycje@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

„BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI

W MIEJSCOWOŚCIACH LISICE ORAZ PAPROTNIA”

ROBOTY BUDOWLANE

 

Ogłoszenie o budowie sieci wodociągowej z przyłączami w Lisicach i Paprotni 

SIWZ - budowa sieci wodociągowej IZ 3410-31-06

Przedmiar robót Lisice

Przedmiar robót Paprotnia

Specyfikacja techniczna Lisice

Specyfikacja techniczna Paprotnia

Projekt budowlany wodociągu Lisice 

Projekt budowlany wodociągu Paprotnia cz.I 

Projekt budowlany wodociągu Paprotnia cz.II

Sprostowanie ogłoszenia o budowie wodociągu w Lisicach i Paprotni 

Wyjaśnienie treści SIWZ wodociąg  z dn. 11.08.06

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zawarciu umowy 

 

 

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2006-08-05 17:50:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2006-09-13 10:36:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki