Udzielenie kredytu inwestycyjnego w wys. 600.000 zł

Teresin, dnia 3 sierpnia 2006 roku

 

IZ. 3410/29/06

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

Przedmiot zamówienia:

„Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego w wysokości 600.000,00 PLN”

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Teresin reprezentowana przez:

Wójta Gminy Teresin

siedziba: Ul. Zielona 20, 96 – 515 Teresin

woj. mazowieckie

tel. (46) 861-38-15 (do 17)

fax. (46) 861-38-15 wew. 32

strona internetowa: bip.teresin.pl

e-mail: inwestycje@teresin.pl

 

Ogłoszenie o przetargu kredyt inwestycyjny IZ 3410-29-06 

SIWZ Kredyt inwestycyjny  IZ 3410-29-06 

Wykaz załączników do SIWZ 

Załączniki do SIWZ cz. I 

Załączniki do SIWZ cz. II 

 Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 11.08.2006 r.

Uzupełnienie treści SIWZ z dnia 11.08.2006 r. cz. 1

Uzupełnienie treści SIWZ z dnia 11.08.2006 r cz. 2

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 16.08.2006 r.

Dokumenty dot. wyjaśnienia treści SIWZ z dnnia 16.08.2006 r.

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 17.08.2006 r.

Dokumenty dot. modyfikacji treści SIWZ z dnia 17.08.2006 r.

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 18.08.2006 r.

Dokumenty dot. modyfikacji treści SIWZ z dnia 18.08.2006 r.

Informacja o wyborze oferty 

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2006-08-03 21:37:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2006-10-03 09:09:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki