Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół dla GOPS

O G Ł O S Z E N I E O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie reprezentowany przez Kierownika Ośrodka

Al. XX-lecia 32,  96 - 515  Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46)  861-30-45, fax (0-46)  861-30-45, strona internetowa: bip.teresin.pl

e-mail: gopsteresin@hot.pl

 

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

„PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY TERESIN W ROKU SZKOLNYM 2006/2007”

USŁUGA

Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół

SIWZ na przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół

Informacja o wyborze oferty

Informacja o zawarciu umowy 

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2006-08-02 15:31:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2006-09-19 13:28:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki