Dostawa wyposażenia oraz sprzętu sportowego do budynku hali sportowej i gimnazjum w Teresinie wraz z montażem


O G Ł O S Z E N I E  O  ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17), fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, www.teresin.asi.pl, e-mail: inwestycje@teresin.pl ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

„MONTAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ WYPOSAŻENIA DO HALI SPORTOWEJ W TERESINIE”

 


Ogłoszenie o zamówieniu MONTAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ WYPOSAŻENIA DO HALI SPORTOWEJ W TERESINIE

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


 Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 28.06.2006

Zestawienie wyposażenia oraz sprzętu sportowego - przedmiar robót

Rysunek maty łuczniczej

Wyjaśnienie treści SIWZ wyposażenia hali z dn.29.06.06

Rysunek uzupełniający maty łuczniczej

 

Informacja o wyborze oferty *.doc

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2006-06-29 09:56:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2006-07-20 13:55:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki