Informacja o wykonaniu prawomocnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Informacja o wykonaniu prawomocnych decyzji

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Poniżej przedstawiamy informacje o działaniach podjętych w celu wykonania prawomocnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Wójt Gminy Teresin zobowiązany jest do publikacji tych informacji na swojej stronie internetowej lub stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)


W celu wykonania prawomocnej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 września 2022 r., znak: DS.523.1798.2021.WP.MWY, nakazującej „Wójtowi usuniecie danych osobowych Skarżącego w zakresie miejscowości zamieszkania ze strony internetowej”, tj. Biuletynu Informacji Publicznej, Wójt Gminy Teresin podjął działania polegające na usunięciu danych w zakresie miejscowości zamieszkania osoby składającej petycję zawartej w odpowiedzi na petycję z dnia 7 czerwca 2021 r. W dniu 22 listopada 2022 r. wskazane w decyzji PUODO dane zostały usunięte. 


 

Wytworzył:
Aneta Porębska
(2022-11-21)
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2022-11-22 09:53:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2022-11-22 09:57:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki