Świadczenie usług weterynaryjnych na zwierzętach z terenu Gminy Teresin w 2022 roku, zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt domowych i dziko żyjących rannych w zdarzeniach drogowyc

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 130.000 złotych

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861 38 15 (do 17),

fax: 46 864 25 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

 

"Świadczenie usług weterynaryjnych na zwierzętach z terenu Gminy Teresin w 2022 roku,

zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt domowych i dziko żyjących rannych w zdarzeniach drogowyc"

 

Zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Sylwia Andrusiewicz
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2022-03-08 13:15:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2022-03-08 13:18:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki