Wykonanie prac remontowych z zagospodarowaniem terenu na kwaterze wojennej żołnierzy poległych we wrześniu 1939r., zlokalizowanej na terenie Cmentarza Parafialnego w miejscowości Pawłowice – działka n

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 130.000,00 złotych

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: +48 46 864-25-39,

 strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na realizację zadania pn.:

Wykonanie prac remontowych z zagospodarowaniem terenu na kwaterze wojennej żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r.,

zlokalizowanej na terenie Cmentarza Parafialnego w miejscowości Pawłowice – działka nr 19,

obręb geodezyjny SHRO Pawłowice, gm. Teresin, pow. sochaczewski, woj.mazowieckie

 

Zapytanie ofertowe /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf

Wytworzył:
Referat Mienie i Środowisko
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2021-09-17 09:28:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2021-09-30 14:50:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki