☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Teresin
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 22.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Programu \\\\\\\\

jpg

Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie informuje, iż Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021, który jest realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Teresin złożyła aplikację na środki finansowe na w/w Program i otrzymała dotację w wysokości 33 813,00 złotych, która to stanowi całkowitą wartość realizowanego programu, tj. 33 813,00 złotych. Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021, proszone są o kontakt telefoniczny z GOPS w Teresinie. Tel. 46 861 30 45.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe);
  2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  6. wykonywaniu czynności dnia codziennego. – w tym przez dzieci z orzeczeniem
    o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki. (Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.)

Osoby chętne do skorzystania z powyższego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 mają możliwość wskazania osoby, świadczącej dla niej usługi w powyższym zakresie. Zatrudnienie odbędzie się na podstawie umowy zlecenie.

 

W załączeniu plik do pobrania: Karta zgłoszenia

 

Wytworzył:
Beata Szymańska
(2021-05-24)
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2021-05-24 11:25:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2021-05-24 11:47:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 5021878