☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Teresin

Poniedziałek 02.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Programu \\\\\\\\

jpg

logo

Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie informuje, iż Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, który jest realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Teresin złożyła aplikację na środki finansowe na w/w Program i otrzymała dotację w wysokości 91030,71 złotych, która to stanowi całkowitą wartość realizowanego programu, tj. 91030,71  Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, proszone są o kontakt telefoniczny z GOPS w Teresinie, tel. 46 861 30 45.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:

a) o stopniu znacznym lub

b) o stopniu umiarkowanym, lub

c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Karta zgłoszenia pdf

Zakres czynności asystenta pdf

 

 

Wytworzył:
Beata Szymańska
(2021-05-24)
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2021-05-24 11:27:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2023-03-08 14:47:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1750713