Świadczenie usług weterynaryjnych na zwierzętach z terenu Gminy Teresin w 2021 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 130.000 pln

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 864 25 62,

fax: 46 864 25 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: s.andrusiewicz@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

 

Świadczenie usług weterynaryjnych na zwierzętach z terenu Gminy Teresin w 2021 roku

Zaproszenie do składania ofert pdf

Wytworzył:
Sylwia Andrusiewicz
(2021-03-04)
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2021-03-04 11:39:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2021-03-04 11:47:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki