☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Teresin

Piątek 12.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Sochaczewskiej w miejscowości Paprotnia (zlewnia nr 1) ? I etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwot, określonych

w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 864 25 39, fax: 46 864 25 32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WZDŁUŻ ULICY SOCHACZEWSKIEJ

MIEJSCOWOŚCI PAPROTNIA (ZLEWNIA NR 1) – I ETAP"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna

Projekt budowlany - badania gruntu /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany - tom 1  /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany - tom 2 /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany - droga krajowa - tom 1 /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany - droga krajowa - tom 2 /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - etap 1 /public/get_file.php?id=65492

Załącznik do przedmiaru robót - etap 1 /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - etap 2 /public/get_file.php?id=65492

Załącznik do przedmiaru robót - etap 2 /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - strona tytułowa /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 17.11.2020 r. /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie ofert /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 04.12.2020 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

 

 

 

 

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2020-11-06 12:20:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2020-12-22 12:39:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1706144