Wykonywanie prac związanych z odzyskiem, unieszkodliwianiem i transportem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych powstałych przy oczyszczaniu ścieków w Gminnej Biologicznej Oczyszczalni Ściekó

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości powyżej kwoty 30.000 euro

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie reprezentowany przez

Marka Misiaka - Dyrektora

Ul. XX – Lecia 13, 96-515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski

tel./fax 46 861-37-08

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: gzgk@gzgkteresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z ODZYSKIEM, UNIESZKODLIWIANIEM

I TRANSPORTEM USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH POWSTAŁYCH PRZY

OCZYSZCZANIU ŚCIEKÓW W GMINNEJ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRANICACH"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Załączniki - wersja edytowalna

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 10.11.2020 r. /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie ofert /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
GZGK
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2020-11-05 19:37:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2020-12-01 15:33:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki