Wykonywanie prac związanych z odzyskiem, unieszkodliwianiem i transportem odpadów w Gminie Teresin - 2021 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości powyżej kwoty 30.000 euro

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie reprezentowany przez

Marka Misiaka - Dyrektora

Ul. XX – Lecia 13, 96-515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski

tel./fax 46 861-37-08

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: gzgk@gzgkteresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z ODZYSKIEM, UNIESZKODLIWIANIEM I TRANSPORTEM ODPADÓW W GMINIE TERESIN - 2021 R."

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Załączniki - wersja edytowalna 

Zestawienie ofert /public/get_file.php?id=65492

Informacja o unieważnieniu - I część zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
GZGK
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2020-10-16 17:15:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2020-11-06 12:49:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki