Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie oraz przedszkola

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie reprezentowany przez

Marka Misiaka - Dyrektora

Ul. XX – Lecia 13, 96-515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski

tel./fax 46 861-37-08

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: gzgk@gzgkteresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

"PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ W

BUDYNKU GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W

TERESINIE ORAZ PRZEDSZKOLA (DZIAŁKA NR EWID. 197/9, OBRĘB GEODEZYJNY TERESIN GAJ)"

 

Zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Ekspertyza PPOŻ /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - kotłownia /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - instalacja doziemna /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 04.08.2020 r. pdf

 

Wytworzył:
GZGK
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2020-07-17 13:50:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2020-08-04 15:48:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki