☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Teresin

Piątek 12.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przebudowa drogi gminnej nr 380820 W w miejscowości Maurycew

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwot, określonych

w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 864 25 39, fax: 46 864 25 32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 380820W W MIEJSCOWOŚCI MAURYCEW"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Rys. 1 - Plan sytuacyjny /public/get_file.php?id=65492

Rys. 2 - Przekrój normalny /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 22.06.2020 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 23.06.2020 r. /public/get_file.php?id=65492

Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna 

Zestawienie ofert z dnia 26.06.2020 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zam. Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2020-06-09 14:24:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2020-07-21 15:09:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1706144