☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Teresin

Piątek 12.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nadzór inwestorski podczas realizacji zadania pn. ?Przebudowa ulicy Nadrzecznej w miejscowości Seroki - Parcela?

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości powyżej kwot, określonych

w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 864 25 39, fax: 46 864 25 32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"NADZÓR INWESTORSKI PODCZAS REALIZACJI ZADANIA

PN. „PRZEBUDOWA ULICY NADRZECZNEJ

W MIEJSCOWOŚCI SEROKI - PARCELA”"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlano - wykonawczy /public/get_file.php?id=65492

Rys. 1 - Plan sytuacyjny /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 30.04.2020 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2020-04-22 14:52:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2020-05-18 16:03:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1706144