☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Teresin

Piątek 12.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY TERESIN I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości powyżej kwot, określonych

w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 864 25 39, fax: 46 864 25 32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY TERESIN I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

Załącznik nr 5.1. – Załącznik nr 1 do Umowy - Pełnomocnictwo

Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw

Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 9 – Informacja o podwykonawstwie

Wyjaśnienie SIWZ z dnia 27.04.2020 r. /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie ofert z dnia 30.04.2020 r. /public/get_file.php?id=65492

Sprostowanie zestawienia ofert z dnia 30.04.2020 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2020-04-21 13:49:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2020-05-11 12:42:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1706144