☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Teresin

Piątek 12.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY GMINY TERESIN

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości powyżej kwot, określonych

w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 864 25 39, fax: 46 864 25 32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY GMINY TERESIN"

ZP.271.12.2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu pdf

SIWZ pdf

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Teresin pdf

Załącznik nr 4 – JEDZ [MS Word]

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej [MS Word]

Informacja z otwarcia ofert pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2020-03-13 10:46:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2020-05-18 12:11:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1706144