☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Teresin

Piątek 12.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości powyżej kwot, określonych

w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 864 25 39, fax: 46 864 25 32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wyjaśnienie SIWZ z dnia 12.03.2020 r. /public/get_file.php?id=65492

Zmiana SIWZ z dnia 12.03.2020 r. /public/get_file.php?id=65492

Wykaz budynków do ubezpieczenia z dnia 12.03.2020 r. 

Uchwała RG nr XX/179/2020 - zmiana WPF /public/get_file.php?id=65492

Uchwała RG nr XXI/184/2020 - zmiana uchwały budżetowej /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.03.2020 r. /public/get_file.php?id=65492

Uzupełnienie do wyjaśnień z dnia 13.03.2020 r. /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie ofert /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Sprostowanie informacji o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2020-03-04 12:46:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2020-05-07 14:38:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1706144