☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Teresin

Piątek 12.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Budowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Szymanowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości powyżej kwot, określonych

w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 864 25 39, fax: 46 864 25 32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZYMANOWIE"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Zał. nr 3 do projektu - warunki techniczne /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Zmiana SIWZ z dnia 25.02.2020 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie SIWZ z dnia 03.03.2020 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja z wizji lokalnej z dnia 05.03.2020 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie SIWZ z dnia 05.03.2020 r. /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie ofert z dnia 10.03.2020 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

 

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2020-02-20 13:16:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2020-04-06 18:10:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1706144